SBT Jaroslav Blažek - zpět na home žaluzie | sítě proti hmyzu | rolety | garážová vrata | fólie | markýzy | VELUX
parapety | kontakt
okenní fólie - BRUXSAFOL | automobilové fólie - BRUXSAFOL | samolepící fólie d-c-fix

FÓLIE


Fólie byly původně vyvinuty pro kosmický průmysl NASA. Postupem času se však jejich přínos (v podobě ochrany před UV zářením, omezením průniku tepla či světla, příp. i zajištění vyšší bezpečnosti) začal hojně využívat i v běžném životě.

Automobilové fólie - BRUXSAFOL BRUXSAFOL

Automobilové fólie jsou navrženy speciálně pro použití na skla vozidel (osobní, dodávkové a nákladní automobily, autobusy, karavany i jiné dopravní prostředky). Při jejich instalaci jsou sledovány dva, resp. tři základní cíle:
- snížení množství slunečního tepla, které prostupuje zasklením
- omezení průhledu do vozidla
- mechanické zpevnění skel vozidla (v případě bezpečnostní fólie)

Velmi důležitou vlastností všech automobilových fólií je vysoký stupeň ochrany před UV zářením, který je reprezentován hodnotou 98-99%.

Instalace fólie na skla vozidla probíhá bez vysklívání oken (výhradně na interiérovou stranu), v souladu s normami pro instalaci automobilových fólií vypracovaných výrobcem fólií.

Na naistalované autofólie vydáváme také atestační známky a Osvědčení o instalaci fólie na skla vozidla, které dokladuje shodu s Osvědčením o technické způsobilosti č.2319, vydaném Ministerstvem dopravy ČR.

Běžná údržba skel s nainstalovanou fólií, stejně jako stahování oken fólii nepoškodí, neboť je opatřena speciální vrstvou proti poškrábání (nezaměňovat s nech. poškozením).

Protisluneční automobilové fólie

Charakteristika:
Zaměřeny na omezení prostupu tepla, stejně jako omezení průhledu dovnitř vozidla (záleží na typu fólie). Vysoká ochrana proti UV záření.

Barvy: od téměř čiré, přes zrcadlové až po černé nebo barevné (zelená, modrá, červená, hnědá)

Omezení:
Na čelní sklo vozidla nelze instalovat žádnou fólii, přední boční skla mohou být opatřena pouze takovou fólií, jejíž hodnota propustnosti viditelného světla činí minimálně 70% (atestační známka na sklo).

Bezpečnostní automobilová fólie - čirá

Charakteristika:
Vhodná pro mechanické zvýšení pevnosti zasklení.

Barva: čirá

Omezení:
Nelze instalovat na čelní sklo vozidla (přední boční lze).

Kombinované automobilové fólie

Charakteristika:
Vhodné pro mechanické zvýšení pevnosti zasklení vozidla, při současném požadavku na zásadní omezení průniku slunečního tepla do interiéru nebo omezení průhledu do vozidla. Vysoká ochrana proti UV záření.

Barvy: od lehce tónované, přes zrcadlovou až po výrazněji kouřovou

Omezení: Nelze instalovat na čelní sklo a přední boční skla vozidla (u předních bočních skel se nevztahuje na čirou).