SBT Jaroslav Blažek - zpět na home žaluzie | sítě proti hmyzu | rolety | garážová vrata | fólie | markýzy | VELUX
parapety | kontakt
okenní fólie - BRUXSAFOL | automobilové fólie - BRUXSAFOL | samolepící fólie d-c-fix

FÓLIE


Fólie byly původně vyvinuty pro kosmický průmysl NASA. Postupem času se však jejich přínos (v podobě ochrany před UV zářením, omezením průniku tepla či světla, příp. i zajištění vyšší bezpečnosti) začal hojně využívat i v běžném životě.

Okenní fólie - BRUXSAFOL

Okenní fólie účinně omezují průnik tepla nebo světla do interiéru, stejně jako redukují tepelné ztráty přes skleněné plochy.

Fólie jsou dodávány v provedení od čiré až po výrazně tmavou. Instalace probíhá buď z exteriéru (vakuová či plynem plněná okna) nebo z interiéru (ostatní typy zasklení).

BRUXSAFOL Důvody užití okenních fólií:
- zajištění bezpečnosti prosklení a vyšší odolnosti proti otřesům
- snížení energetických nákladů na vytápění a klimatizaci
- velmi vysoká ochrana před průnikem ultrafialového záření
- omezení oslňování světelným zářením
- vytvoření lepšího vzhledu skleněných ploch

Reflexní fólie

Charakteristika:
Vyznačují se vysokou reflexí světla, která způsobuje viditelný zrcadlový efekt. Výborně zadržují sluneční teplo (až 91%), výrazně omezují průnik slunečního světla, přispívají též ke snížení úniku tepla. Obtížný průhled dovnitř, barevně zkreslený průhled ven.

Instalace: Na interiérovou stranu zasklení.

Barvy: stříbrná, modrá, zelená, bronzová, zlatá

Omezení:
Nedoporučuje se instalace na vakuová či plynem plněná zasklení
(do interiéru).

Protisluneční - termoizolační fólie

Charakteristika:
Významnou vlastností těchto fólií je jejich nízká emisivita (nízké úniky tepla - významě přispívají ke snížení úniku tepla z interiéru do exteriéru, pomáhají snižovat náklady na vytápění či klimatizaci). Další podstatnou vlastností je dobrá ochrana před průnikem slunečního tepla, při relativně vysoké světelné propustnosti i průhlednosti.

Instalace: Na interiérovou i exteriérovou stranu zasklení. U vakuových či plynem plněných oken je instalace z exteriéru.

Barvy: bronzová, stříbrná, šedá, zrcadlová, čirá

RF Rolofol viz. rubrika interiérové rolety

Ochranné a bezpečnostní fólie

Charakteristika:
Ochranná fólie interiérová slouží pro jednoduché zajištění skla, zejména k zabránění úrazům způsobeným střepy. Tato fólie poskytuje ochranu skleněných výplní dveří, přepážek, skleněných ploch na schodištích, oken či balkónových dveří ve vyšších patrech, střešních oken nebo zimních zahrad (pro domácnosti, kanceláře, provozovny, nemocnice, školy, školky, sportovní haly, atd.) Ochranná fólie exteriérová zabraňuje roztříštění skla - instal. zvenku.

Bezpečnostní fólie vytvářejí účinnou mechanickou bariéru proti násilnému proražení. Instalací bezpečnostní fólie nahradíte mříž (akceptováno pojišťovacími společnostmi). Ochranné i bezpečnostní fólie se dodávají i v tónování.

Atest:
Pro nainstalované bezpečnostní fólie vydáváme také Osvědčení o instalaci bezpečnostní fólie na skleněné plochy, které dokladuje shodu vydaným certifikátem: atest na skle 3 mm, atest na skle 4 mm.

Instalace: Na interiérovou stranu zasklení - neplatí pro ochrannou exteriérovou.

Barvy: čirá, šedá, reflexní

Tmavé třívrstvé fólie

Charakteristika:
Velmi tmavé fólie určené ke snížení oslnění při extrémně prudkém slunečním světle. Lze je použít i pro okna automobilů. Vysoká ochrana proti teplu a průhledu.

Instalace: Na interiérovou stranu zasklení.

Barvy: velmi tmavá šedá, velmi tmavá bronzová

Omezení: Instalace pouze na jednoduchá skla.

Speciální, matové a dekorační fólie

Charakteristika:
Fólie pro zastínění, zabarvení, neprůhledné fólie plně průsvitné, vzorové dekorativní fólie do interiéru. Pro nemocnice, skleněné dělící stěny, průmyslové haly, pro úplné zatmění např.tiskáren, rentgenových sálů, fotolaboratoří, apod.

Instalace: Na interiérovou stranu zasklení nebo v interiéru na obě strany skla (přepážky, inter. výplně, atd.)

Barvy a vzory: bílá-matná, žlutá, modrá, červená, aj., dále proužky, kostky, fáčovina aj.